Csanálosi Tibor: "A tudás allegóriája"

A tudás megszerzéséhez figyelem kell, a figyelemhez csendesség, elcsendesülés.
És lassúság.

A ma embere rohan, mindenhez gyorsan akar hozzájutni, megszerezni, és hatalmas információ-zajban él.
A képen a csendességet és a figyelmet jelenítem meg.
Amelyben a tudás nem egy darabjaira szétesett emberrel találkozik, nem illan el, hanem megfogan és növekedésnek indul.

A hiperrealista bűvészmutatványok után, ez a kép a klasszikus realizmus eszköztárát használja.
Abba a sorba illeszkedvén, ahol is azt kívánom bizonyítani, hogy az évszázadok során méltatlanul háttérbe szorult pasztell - épp úgy mint bármilyen más festészeti tecnika - igenis alkalmas a festészeten belül felmerülő legeslegnehezebb technikai, vizuális és gondolati problémák megoldására. (Ha éppen nem jobban alkalmas, mint bármely más technika.)

A klasszikus realizmus jelen esetben csak eszköz: a kép misztikus (gnosztikus) szimbólumrendszerének megjenítésére szolgál. Néhány elem ebből... az asztalon álló üveggömb váza természetesen kehely, és a tudás nem a könyvben van, hanem a gnózisban, amit a képen a mindent átható, betöltő fény jelent...