<
>
<
>
<
>
<
>
h

Csanálosi Tibor: ÉJFÉL KÖZELEDIK

(Mitternacht rückt näher)


Database ID: Nr.80
Készítés dátuma: 2010
Méretei: 35x35 cm - 13,8x13,8 inch
Technika és hordozó: pasztell, kartonon

"Éjfél közeledik"

Most egy kocsmát veszünk példázatul. A részeg ember érzékelésének átalakulását, midőn az alkohol idegrendszerének szinapszis-gátjait felbontja. Lassan megszűnnek a határvonalak, deklarációk, kontúrok. Kezdenek az emberek félig-meddig fényekké, színharmóniákká lenni. Az öltözetüknél kezdődik, de aztán a mozdulataik, a tekintetük, a gondolataik, a lelkük rezdülései is.
A zene ritmusaira, dallamaira formálódik, áramlik ez a színfolyam.
Találkozásaik, taszításaik, elhatárolódásaik, egymásra gondolásaik, érzelmeik
is hullámhosszakkal kifejezhető formát öltenek. Sok minden megérthető abból, hogy mi is VAN... így, mikor éjfél közeledik. Minden arra mutat, hogy csak azért vonunk éles határvonalakat dolgok közé, minden közé, mert ijesztő volna együtt élni fényes nappal is azzal a gondolattal, hogy egyek vagyunk.
Összetartozunk.
Gyerekek, bolondok, részegek viszont így élnek, ezzel a tudattal. Meg a festő is.
Délidőben, teljesen tiszta fejjel: éjfél közeledik.


ÉJFÉL KÖZELEDIK