<
>
<
>
<
>
<
>
h

Csanálosi Tibor: FÉNY ÉS MOZGÁS (1)

(Licht und Bewegung (1))


Database ID: Nr.264
Készítés dátuma: 2010
Méretei: 25x32 cm - 9,8x12,6 inch
Technika és hordozó: pasztell, kartonon

"Fény és mozgás"
(Napra forgó)

"Ez már annyira szép, hogy csak eltáncolni lehet."
Z. H. 25 évvel ezelőtti csodálatos megfogalmazása ihlette e képet.
De mégis, mi az a szépség, amit csak eltáncolni lehet? A Teremtés Fénye...

A Teremtés Fénye prímfényekké bomlik. Ezekből alakulnak ki aztán a dolgok, az egész világ.
Városok, szeretés, kommunikáció, bármi... erről már rajzoltam.
Ez a metódus a teremtés "finommechanikája" (amit kutatok).

Most azt szeretném megmutatni, hogy a prímfények miként válnak ritmussá, zenévé, alaprezgésekké.
Azt találtam ki, hogy a prímfények háromdimenziós térgörbe-vetületeit ábrázolom.
Ezeket "harmonikus íveknek" nevezem.

Honnan a kép címe? Már az egészen kezdetleges élőlényeknél létezik a fény kiváltotta mozgás (fototaxis). Ezek némelyike közismert: például a napraforgó, vagy a virágok reggeli kinyílása, a bogárkarika a lámpa körül.
Az ember magasabb rendű "fénymozgása" már kevésbé.

Holott teljesen világos, hogy az ember félig-meddig zenéből készült.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy abban a pillanatban, mikor zenét hall, minden mozdul benne, testestül-lelkestül rezonál rá.


FÉNY ÉS MOZGÁS (1)